گروه اعزام دانشجو آتیه آفرینان با سالها تجریه و داشتن مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بزرگترین موسسه اعزام دانشجو  و دارای بزرگترین بانک اطلاعات تحصیل در خارج از کشور میباشد اگر تحصیل در خارج از کشور هدف شماست غرور این انتخاب را با ما تجربه کنید.

امتحان بورسیه دانشگاههای قبرس

امتحان بورسیه دانشگاههای قبرس

تماس با ما

بلوار میرداماد مابین خیابان حصاری و شنگرف ساختمان 138 طبقه 5 واحد 27

شماره تماس:22226777-10خط

شماره موبایل مشاور قبرس : 09306972727

شماره موبایل مشاور سایر کشورها : 09336888181

شماره موبایل مدیر سایت : 09125213622

فکس:22275151

ایمیل:info@atiyeafarinan.org

سایت جدید بلاروس و اوکراین

سایت جدید قبرس

سایت جدید مالزی

سایت تحصیل در سوئد

سایت جدید اتریش

دوره زبان آلمانی در اروپا

دوره زبان آلمانی در اروپا

قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح مصوب

چاپ PDF

قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح                   

مصوب 7/5/1375

 

ماده واحده-  از تاريخ 1/4/1375 حقوق پرسنل وظيفه براساس درصدهاي زير بر مبناي حداقل حقوق پرسنل كادر نيروهاي مسلح ، موضوع بند "" الف "" ماده 1  قانون حقوق و مزاياي مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران -  مصوب 1368 -  و بند "" الف "" ماده  144 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - مصوب 1370 – و اصلاحات بعدي محاسبه و پرداخت مي شود :

رديف   درجه                                                               درصد حقوقي

1     سرباز يا ناوي                                                          35%

2     سرباز دوم يا ناوي دوم                                               40%

3     سرباز يكم يا ناوي يكم                                               45%

4    سرجوخه، رزم يار و سرناوي                                        50%

5    گروهبان سوم، رزم آور سوم و مهناوي سوم                     60%

6   گروهان دوم، رزم آور دوم و مهناوي دوم                          70%

7    گروهبان يكم، رزم آور يكم و مهناوي يكم                          80%

8   رزم دار دوم                                                             90%

9    استور يكم، رزدار يكمي و ناو استوار يكم                         100%

10   ستوان سوم يا ناوبان سوم                                        120%

11    ستوان دوم يا ناوان دوم                                            140‌%

12   ستوان يكم يا ناوبان يكم                                           160%

13    ستوان يكم  پزشك يا ناوبان يكم پزشك                         180%

تبصره1-  حقوق پرسنل وظيفه در دوران آموش قبل از دريافت درجه يا سر دوشي بر اساس درصدهاي حقوقي زير-برمبناي حداقل حقوق پرسنل نيروهاي مسلح موضوع اين قانون- محاسبه و پرداخت مي شود:

الف- پرسنل وظيفه رديفه هاي (1) الي(7)                              20%

ب- پرسنل وظيفه رديف هاي (8) الي(10)                             30%

ج- پرسنل وظيفه رديف (11)                                                 40%

د- پرسنل وظيفه رديف هاي (12) و (13)                               50%

تبصره2-  نيروهاي مسلح و ازمان هاي وابسته به نيروهاي مسلح كه پرنل وظيفه در اختيار دارند مكلفند، با توجه به اعتبارات مصوب، امكانات زيست، پوشاك و خوراك مناسب، در محل خدمت و همچنين وسيله اياب و ذهاب يا هزينه آن (درهنگام اعزام پرسنل وظيفه به مرخصي استحقاقي) براي آنان فراهم كنند.

آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس تاييد ستادكل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره3- هرگونه تغييرو اصلاح درصدهاي حقوقي موضوع اين قانون بنا به پيشنهاد وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيات وزيران صورت مي گيرد.

تبصره4- از زمان تصويب اين قانون، ماده (21) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1368- و تبصره(3) آن و ماده (148) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي- مصوب 1370- وتبصره(3) آن لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و چهار تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مخورج هفتم مراد ماه يكهزارو سيصد هفتادوپنج مجلس شوراي اسلامي تويب و در تاريخ 8/5/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

 

 

 

استخدام در آتیه آفرینان

متقاضیان که دارای تخصص ها و یا فعالیتهای مرتبط با فعالیت گروه آتیه آفرینان می باشند،برای درخواست همکاری فرم زیر را تکمیل نمایند

استخدام در آتیه آفرینان

ما را دنبال کنید

firend feed facebook linked in tweeter